Các hoạt động trải nghiệm của bé

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bé tham gia ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Hoạt động ” Tổ chức sinh nhật”

Hoạt động ” bé tham quan một số kiểu nhà”

Hoạt đông” Tìm hiểu một số nghề bé biết”

Hoạt động ” tham quan chuồng nuôi gia súc, gia cầm”

Hoạt động ” tham quan vườn rau sạch, vườn hoa của trường”

Hoạt động: “phương tiện và luật lệ giao thông”

Hoạt động ” sự kì diệu của nước và các hiện tượng tự nhiên- thí nghiệm vật nổi vật chìm”

Hoạt động ” Tham quan mô hình tăng cường Tiếng việt”