HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch số 39/KH – MGBSH về tổ chức hội thi đồ dùng dạy học, đồ chơi tự làm cấp trường năm học 2020-2021.

Hoạt động tự làm đồ dùng, đồ chơi dạy học đã trở thành một việc làm thường ngày của cô giáo mầm non góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, cũng như phục vụ cho phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngày 19/10/2020 Trường MG Búp Sen Hồng long trọng tổ chức Hội thi dồ dùng dạy học, đồ chơi tự làm cấp trường năm học 2020 -2021, Tham dự hội thi gồm có 6 lớp mẫu giáo với nhiều sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo, có giá trị áp dụng cao, đặc biệt nhiều loại đồ dùng được làm từ nguyên vật liệu phế thải, dễ kiếm, rẻ tiền.

Một số hình ảnh của Hội thi: